Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Xác định tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng, axit amin và năng lượng của bột ấu trùng ruồi lính đen nguyên mỡ và tách mỡ trên cá chẽm giống (Lates calcarifer Bloch, 1790) nuôi trong nước ngọt
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 132
Số: 3A
Trang: 45-59
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Phạm Thị Phương Lan (Chính), Châu Ngọc Phi, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Văn Huy
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/index