Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý lâm sàng của gà bị bệnh cầu trùng do Eimeria spp. ở liều gây nhiễm thấp
Tạp chí:
ISSN: eISSN: 2615-949X
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp (1859-1523)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Nông lâm TP.HCM
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 22
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: Y học thú y
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Nguyễn Thị Hoa (Chính), Trần Thị Na, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Lê Đình Phùng
File đính kèm:
  1. Screenshot_2023-06-19_at_19_04_33.png
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://jad.hcmuaf.edu.vn/index.php/jadvn/article/view/1048