Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ Ở CHÓ MẮC BỆNH GIẢM BẠCH CẦU DO EHRLICHIA GÂY RA TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
Tạp chí:
ISSN: 2588-1256
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp (2588-1256)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2022
Tập: 6
Số: 3-2022
Trang: 3161-3168
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Nguyễn Đinh Thùy Khương (Chính), Hồ Thị Dung, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Văn Hải
File đính kèm:
  1. 5_15_22_Nguyen+Dinh+Thuy+Khuong_Final.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n3y2022.920