Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY RAU MÁ (CENTELLA ASIATICA L.) TẠI QUẢNG THỌ, THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 132
Số: 3D
Trang: 25–36
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chính), Phạm Thị Diễm Thi, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Quang Cơ
File đính kèm:
  1. Nuoi_cay_mo_rau_ma.pdf
Thuộc đề tài: 1