Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân lập các loài nấm mốc ở các loại hạt thực phẩm thu thập tại một số chợ ở thành phố Huế năm 2021
Tạp chí:
ISSN: 2354-0613
Tên tạp chí Tạp chí Y học cộng đồng (2354-0613)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội Y học dự phòng
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 64
Số: Chuyên đề
Trang: 249-255
Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, Tôn Nữ Phương Anh
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd