Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: EFL Tertiary Students' Perception and Practice with Language Learning beyond the Classroom: The Case of Vietnam-European Journal of English Language Teaching
Tạp chí:
ISSN: ISSN 2501-7136
Tên tạp chí European Journal of English Language Teaching
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập: 8
Số: 3
Trang: 81-102
Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Tác giả: Trương Bạch Lê, Nguyễn Vũ Khánh (Chính)
File đính kèm:
  1. Bai_bao_june_2023.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://oapub.org/edu/index.php/ejel/issue/view/316