Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Gypenosides Production and Spermatogenesis Recovery Potentials of Extracts from Cell Suspension Cultures of Gynostemma pentaphyllum
Tạp chí:
ISSN: 2008-2835
Tên tạp chí Avicenna Journal of Medical Biotechnology (2008-2835)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Human Kinetics Publishers Inc.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 15
Số: 4
Trang: 216-222
Lĩnh vực: Tế bào học, Mô - phôi học
Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng (Chính), Đặng Ngọc Sáng, Trần Quốc Dung, Hoàng Tấn Quảng (Chính)
File đính kèm:
  1. 2023__Hoang_Tan_Quang_GCL.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.ajmb.org/Article?id=60553