Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Phân tích vùng gene trnL-trnF của cây Sâm cau (Curculigo orchioides) tự nhiên thu tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: pISSN 1859-1388 eISSN 2615-9678
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science (1859-1388, E-ISSN: 2615-9678)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 132
Số: 1A
Trang: 75-82
Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Tác giả: Bùi Lê Thanh Nhàn (Chính), Trương Thị Bích Phượng, Hoàng Tấn Quảng
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueunijns.v132i1A.6958