Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: RÈN KĨ NĂNG THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC STEM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Tạp chí:
ISSN: 2354-0753
Tên tạp chí Tạp chí Giáo dục (2354-0753, 2588-1477)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 23
Số: 21
Trang: 24-29
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Diệu Phương
File đính kèm:
  1. Duong_thi_Minh_Hoang_ca_cong_su.docx
Thuộc đề tài: 0