Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA CỪU PHAN RANG NUÔI TRONG NÔNG HỘ TỈNH NINH THUẬN
Tạp chí:
ISSN: 1859 - 476X
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi (1859-476X)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Hội KHKT Chăn nuôi Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 12-2023
Số: 295
Trang: 25-31
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Lê Trần Hoàn, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long, Đinh Văn Dũng, Võ Thị Minh Tâm, Hồ Lê Quỳnh Châu, Ngô Mậu Dũng, Bùi Văn Lợi, Trần Quang Vui, Phạm Văn Tiềm, Nguyễn Xuân Bả
File đính kèm:
  1. NH_Van_2023_Tinh_hinh_chan_nuoi_cuu_Phan_Rang.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/tapchiHoichannuoiVietnam