Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Đánh giá hiệu quả sinh học của vi khuẩn Bacillus Trong phòng trừ nấm Aspergillus niger van tieghem Gây bệnh héo rũ gốc mốc đen trên cây lạc
Tạp chí:
ISSN: 2354-0710
Tên tạp chí Tạp chí Bảo vệ thực vật (0868-2801)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện Bảo vệ thực vật
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập:
Số: 3
Trang: 3-8
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thi Minh Nga, Trần Văn Giang
File đính kèm:
  1. Bai_bao_1.pdf
Thuộc đề tài: 0