Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sản xuất giống cá dìa tại Thừa Thiên Huế
Tạp chí:
ISSN: 2615-7959
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt nam (2615-7959)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2024
Tập:
Số: 1+2
Trang: 61-64
Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính), Trần Vinh Phương, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Văn Huy, Hoàng Đình Trung, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Trần Nguyên Ngọc, Trần Thị Bách Thảo, Phan Toàn, Bùi Nguyên Bình
File đính kèm:
  1. 90105-Article_Text-197346-1-10-20240126_(3).pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://a.vjst.vn/vjsta/tin-tuc/8925/san-xuat-giong-ca-dia-tai-thua-thien-hue.aspx