Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CANH TÁC ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY RAU MÁ (Centella asiatica (L.) Urban) NUÔI CẤY MÔ TẠI XÃ QUẢNG THỌ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2024
Tập: 133
Số: 3A
Trang: 97-106
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Quang Cơ (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Hồng Hải (Chính)
File đính kèm:
  1. Canh_tac_rau_ma_nuoi_cay_mo.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/7422