Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG BỆNH THÁN THƯ DO Colletotrichum fructicola CL5 TRÊN ỚT CỦA Β-1,3-GLUCANASE SINH TỔNG HỢP TỪ Bacillus spp.
Tạp chí:
ISSN: pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2024
Tập: 133
Số: 2A
Trang: 49-60
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Bảo Hưng, Lê Thị Nhật Anh, Nguyễn Thị Minh Nga, Trần Quốc Dung (Chính)
File đính kèm:
  1. 20240514KHA_NANG_DOI_KHANG_BENH_THAN_THU_DO.pdf
Thuộc đề tài: 0