Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Identification and production improvement of pectinase from a pectinolytic fungus isolated from Da Xanh pomelo (Citrus maxima) peel
Tạp chí:
ISSN: ISSN 1553-9873 (print); ISSN 2375-7205 (online)
Tên tạp chí Report and Opinion
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2024
Tập: 16
Số: 3
Trang: 1-7
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Phan Thị Thanh Diễm (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Bảo Châu, Trần Quốc Dung
File đính kèm:
  1. 2024414Identification_and_production_improvement_of_pectinase.pdf
Thuộc đề tài: 0