Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ LƯU HÀNH VÀ MẪN CẢM VỚI THUỐC NEXGARD SPECTRA CỦA DEMODEX SPP. TẠI MỘT SỐ PHÒNG KHÁM THÚ Y Ở THÀNH PHỐ HUẾ
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2024
Tập: 8
Số: 1
Trang: 3994-4004
Lĩnh vực: Ký sinh trùng học thú y
Tác giả: Trần Thị Na (Chính), Hồ Thị Dung, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Thị Hoa, Hoàng Chung, Tôn Nữ Ngọc Phượng, Lê Thị Yến Hồng, Nguyễn Trần Phương Vy, Phạm Thị Vy Phương
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v8n1y2024.1119