Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens Linnaeus, 1758) làm thức ăn trong nuôi trồng thuỷ sản
Tạp chí:
ISSN: 2354-094x
Tên tạp chí Bản tin Khoa học & Kỹ thuật. Diễn đàn của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2024
Tập: 101-102
Số: 5.2024
Trang: 52-56
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
File đính kèm:
  1. Bản_tin_Liên_hiệp_các_Hội_KH_KT.jpg
Thuộc đề tài: 1