Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tỷ lệ nhiễm cầu trùng ở gà H’re được nuôi theo mô hình trang trại hở tại Quảng ngãi
Tạp chí:
ISSN: 2588-1191
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2024
Tập: 133
Số: 3A
Trang: 61-69
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Lê Đức Thạo, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng
File đính kèm:
  1. 5-_Anh-7374-Article_Text-30709-1-6-20240127.pdf
Thuộc đề tài: 0