Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vị trí, tác động của chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ đối với lịch sử vùng đất Nam bộ và cục diện khu vực nửa đầu thế kỷ XIX
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Hội thảo khoa học quốc gia: Chiến thắng Vàm Nao - Cổ Hũ (1834) 190 năm nhìn lại
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2024
Tập:
Số:
Trang: 516-521
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chính)
File đính kèm:
  1. Hoi_thao_Vam_Nao.pdf
Thuộc đề tài: 0