Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đóng góp của họ Khúc đối với lịch sử dân tộc ở thế kỷ X

2023
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh

Triều Nguyễn với di sản văn hóa Champa

2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh

Sự điều chỉnh chiến lược hướng về châu Á - Thái Bình Dương của Nhật Bản và những tác động đối với quan hệ chính trị Nhật Bản - Việt Nam

Hội thảo Quốc gia “Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời đại mới”, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế & Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam & Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2023
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tuấn Bình, Trần Thị Hải Lê, Lê Thị Hoài Thanh
Liên kết: https://giaoducthoidai.vn/hoi-thao-tang-cuong-hop-tac-viet-nam-va-nhat-ban-ve-da-linh-vuc-post646797.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2KpybTgHGgTa9eVoYkQ5pmtPWz3TVTXRC4X705KQBsD3RQFLQEPrh84lI

Huỳnh Thúc Kháng với vấn đề giáo dục đầu thế kỷ XX

2021
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh (Chính)

1859-1612

Hoạt động đi sứ và tiếp sứ trong quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc dưới triều Nguyễn (1802-1885)

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh (Chính)

1859-1612

Một số hoạt động và thực thi chủ quyền biển đảo dưới triều Minh Mạng (1820-1840)

Tạp chí Khoa học, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh (Chính)

Lê Thị Hoài Thanh (2017), Một số mặt hàng xuất nhập khẩu trong hoạt động thương mại của vùng Thuận – Quảng (thế kỷ XVI – XVIII),

Tạp chí Huế xưa và nay, số 141 (5-6),tr.56-67., 2017
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh

Lê Thị Hoài Thanh (2016), Trade relations between the Tonkinese and Western traders in the 17th century,

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, số 01 (37), tr.5-15., 2016
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hoài Thanh