Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 1859 - 0098

Thích nghi thang do chứng sợ thiếu điện thoại di động trên nhóm tuổi vị thành niên

Tạp chí Tâm lý học, 2022
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chính), Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Nguyễn Bảo Uyên, Nguyễn Phước Cát Tường, Trần Thị Thủy Thương Ngọc

Thực trạng tự tạo đồ chơi của giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi tại trường Mầm non Hoa Mai và trường Mầm non Xuân Phú- thành phố Huế

Tạp chí Khoa học và Giáo dục- Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế, 2014
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thủy Thương Ngọc (Chính)

Hứng thú nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non- Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế.

Tạp chí Khoa học và Giáo dục- Đại học Sư phạm Huế, 2013
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Thủy Thương Ngọc (Chính)