Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859 - 3836

Hiệu quả của điện châm kết hợp bài thuốc Độc hoạt Tang ký sinh trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống

Tạp chí Y Dược học, 2019
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Nhật Minh (Chính), Võ Thị Hồng, Nguyễn Thị Tân

Hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đơn thuần bằng điện châm kết hợp bài thuốc Quyên tý thang

Tạp chí Y Dược học, 2019
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính), Nguyễn Thị Lệ Viên, Nguyễn Văn Hưng

Hiệu quả của điện châm kết hợp bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống

Tạp chí Y Dược học, 2017
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân

1859-1388

Nhân giống in vitro cây sa nhân (Amomom sp.) ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trương Thị Bích Phượng (Chính), Thân Trọng Bảo Khánh, Phạm Phú Bình, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Thu Liên, Nguyễn Thị Tân
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/4450

Nghiên cứu tình hình khám chữa bệnh tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bình định năm 2012-1013

Tạp chí Y Dược học, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Y học dân tộc; y học cổ truyền
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân

Nghiên cứu hình thái và một số thành phần hóa học trong dược liệu Vương bất lưu hành

Tạp chí Y Dược học, 2015
Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân

Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của cốm tan tiền liệt thanh giải trên thực nghiệm

Tạp chí Y Dược học, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC, Y học dân tộc; y học cổ truyền
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân

Bước đầu nghiên cứu hiệu quả điều trị rối loạn lipid máu bằng bài thuốc “nhị trần thang gia giảm”

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân

Nghiên cứu hiệu quả giảm đau trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống bằng thủy châm kết hợp thuốc y học cổ truyền

Tạp chí Y Dược học, 2014
Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)