Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

W. Goethe bàn về mỹ thuật

Mỹ thuật, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Bình

Tìm hiểu sự giao thoa văn hóa Việt Chàm qua các tác phẩm mỹ thuật

Thông tin Mỹ thuật, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Bình

Mirror Paintings

Cultural Window, 2000
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Bình

Phác thảo về nghệ thuật trang trí kiến trúc thời Nguyễn

Kiến thức ngày nay, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Bình

Nguồn tư liệu nghiên cứu mỹ thuật Huế

Huế xưa và nay, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Bình

Tranh gương cung đình Huế

Mỹ thuật, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Bình

Đồ pháp lam

Mỹ thuật TP HCM, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Bình