Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1589n - 1868

Đặc điểm đàn hồi cục máu đồ (Rotem) trên bệnh nhân mổ tim hở tại Bệnh viện TW Huế

Tạp chí Y học Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: Huyết học và truyền máu
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Xuân Thăng (Chính), Nguyễn Đắc Duy Nghiêm, Phan thị Thùy Hoa, Phan Hoàng Duy, Lê Phan Minh Triết (Chính)
Liên kết: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3719/3407

1859-3836

Nghiên cứu đặc điểm phân tử gene beta globin của bệnh nhân beta thalassemia tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tạp chí Y Dược học, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Phan Tưởng Quỳnh (Chính), Hà Thị Minh Thi, Lê Phan Minh Triết, Tôn Thất Minh Trí, Đồng Sĩ Sằng, Phan Thị Thùy Hoa, Lê Tuấn Linh, Trần Thị Như Ngà
Liên kết: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/BBao/2023/2/PDF_2023m02d023_14_55_17.pdf

1859-3895

Hội chứng rối loạn sinh tuỷ và bạch cầu cấp dòng tuỷ thứ phát sau ghép tế bào gốc tạo máu ở bệnh nhân u lympho

Tạp chí Y học lâm sàng, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đắc Duy Nghiêm (Chính), Lê Phan Minh Triết

1859-3836

Nghiên cứu đặc điểm tế bào máu ngoại vi của lưu học sinh Lào tại Huế

Tạp chí Y Dược học, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Phan Minh Triết (Chính), Phoukhong Keopaseul, Nguyễn Đắc Duy Nghiêm, Hà Nữ Thùy Dương, Hồ Trần Phương, Hoàng Thị Anh Thư, Trương Thị Quỳnh Như, Lê Quốc Đạt, Phạm Thanh Tường

0269-7491

First evidence of association between past environmental exposure to dioxin and DNA methylation of CYP1A1 and IGF2 genes in present day Vietnamese population

Environmental Pollution, 2018
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG Y HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Cristina Giuliani (Chính), , David Biggs, Nguyễn Thành Tín, Elena Marasco, Sara De Fanti, Paolo Garagnani, Lê Phan Minh Triết, Nguyễn Viết Nhân, Donata Luiselli, Giovanni Romeo
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.07.015

0363-0269, E-ISSN: 1532-432X

Molecular Characterization of β-Thalassemia Mutations in Central Vietnam

Hemoglobin, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Phan Minh Triết, Doro MG, Casu G, Frogheri L, Persico I, Phan Thị Thuỳ Hoa, Nguyễn Huy Hoàng, Pirastru M, Mereu P, Cucca F, Masala B

Nhận xét về tình hình thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Duy Thăng (Chính), Phan Thị Thùy Hoa, Lê Ngọc Phúc, Lê Phan Minh Triết

Đánh giá tình trạng thiếu máu ở phụ nữ mang thai tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thế Hiếu (Chính), Nguyễn Duy Thăng, Phan Thị Thùy Hoa, Ngô Viết Lộc, Lê Phan Minh Triết

Nhận xét về đặc điểm đột biến gen thalassemia ở phụ nữ mang thai tại tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Thùy Hoa (Chính), Nguyễn Duy Thăng, Lê Ngọc Phúc, Lê Phan Minh Triết (Chính)