Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3836

X-ray and magnetic resonance imaging features in patients with acquired lumbar spinal stenosis

Journal of Medicine and Pharmacy, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chính), Hoàng Văn Trung (Chính)
Liên kết: https://orcid.org/0000-0001-7857-4387?fbclid=IwAR1uyOOEkZd-StPhU_jJFFNMSdv8eRAypto_VmcoERT0BDf7ltoqfydRyDs

2229-5518

Magnetic Resonance Imaging Features in Patients with Acquired Lumbar Spinal Stenosis

International Journal of Scientific & Engineering Research, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chính), Hoang Van Trung (Chính)
Liên kết: https://www.ijser.org/research-paper-publishing-october-2018_page3.aspx

2229-5518

Diagnostic Value of MRI for Lumbar Spondylolisthesis: Application in Clinical Practice and Preventive Care

International Journal of Scientific & Engineering Research, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chính)
Liên kết: https://www.ijser.org/research-paper-publishing-october-2018_page5.aspx

1859-3836

Đánh giá đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính, chụp mạch số hóa xóa nền túi phình động mạch não vỡ

Tạp chí Y Dược học, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường

1859-1663

Pachydermoperiostosis Syndrome

Tạp chí Hội nghị điện quang và y học hạt nhân Việt Nam, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường

1859-1663

Computed tomography evaluation of bowel obstruction

Tạp chí Y học thực hành, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường

1859-1868

Cantrell Syndrome - A Rare Complex Congenital Anomaly

Tạp chí Y học Việt Nam, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường
Liên kết: https://medlatec.vn/chi-tiet/y-khoa-medlatec/hoi-chung-cantrell-6868-6868.aspx

1859-3836

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh X quang và cắt lớp vi tính lồng ngực ở bệnh nhân chấn thương ngực kín

Tạp chí Y Dược học, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường

1859-3836

Nhân một trường hợp bệnh phân chia tủy rễ tại Bệnh viện Trường đại học y dược Huế

Tạp chí Y Dược học, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chính)

1859-3836

Document analysis method in research

Journal of Medicine and Pharmacy, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chính)

92251

Intérêt de l'IRM pour le diagnostic du canal lombaire étroit de spondylolisthésis

Université de Picardie Jules Verne, PhD thesis, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chính)
Liên kết: http://www.theses.fr/s92251

1859-1663

Research of the characteristic clinical x-ray and magnetic resonance imaging of disc herniation

Tạp chí Y học thực hành, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Ngọc Cường (Chính)