Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN-0866-7969

Đặc điểm của những thành tố tham gia chuỗi cung rau: Trường hợp nghiên cứu tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Kinh tế, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Linh (Chính), Lê Quang Trực, Trần Hoàng

Đi cà kheo - trò chơi và nghề nghiệp ở một làng biển Quảng Bình

Tạp Chí Nguồn Sáng, Hội Văn Nghệ Dân Gian VN, 2004
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Bước đầu khảo sát lễ hội dân gian Thừa Thiên Huế

Tạp Chí Nguồn Sáng, Hội Văn Nghệ Dân Gian VN, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Về một nét Huế trong Văn hóa ẩm thực

Tạp Chí Nguồn Sáng, Hội Văn Nghệ Dân Gian VN, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Mấy nét đặc sắc của văn học dân gian Thừa Thiên Huế cổ truyền

Tạp Chí Văn Hóa Dân Gian, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, Hà Nội, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Làng biển Cảnh Dương - từ đặc trưng nghề nghiệp đến tục ngữ, ca dao, hò vè

Tạp Chí Khoa Học, Số Đại Học Huế, 2001
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Tục thờ cá voi ở các làng biển từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân

Tạp Chí Văn Hóa Dân Gian, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, Hà Nội, 1999
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Bàn thêm về tín ngưỡng dân gian xứ Huế

Tạp Chí Văn Hóa Dân Gian, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, Hà Nội, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Ưng Bình Thúc Giạ với văn nghệ dân gian xứ Huế

Tạp Chí Văn Hóa Dân Gian, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, Hà Nội, 1998
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Khảo Sát Một Loại Ca Dao Viết Theo \"thể Thơ Tự Do\" Trong Văn Học Dân Gian Xứ Huế

Tạp Chí Văn Hóa Dân Gian, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, Hà Nội, Số 4/60, Tr 94-96, 1997
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Về quan niệm tổ của làng trong tín ngưỡng thờ tổ tiên của cư dân các làng quê Bình Trị Thiên

Tạp Chí Văn Hóa Dân Gian, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG, 1996
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng

Nét đặc sắc trong cấu trúc lời ca hò mái nhì, mái đẩy xứ Huế

Tạp Chí Văn Hóa Dân Gian, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa Dân Gian, Trung Tâm KHXHNVQG,, 1996
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Hoàng