Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nâng cao hứng thú học tiếng Anh cơ bản cho sinh viên khối không chuyên ngữ

Thông báo Khoa học - Trường ĐHNN - Huế, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ngọc

Biên soạn bài giảng Tiếng Anh Chuyên Ngành Toán: Một số khó khăn và đề xuất

Thông báo Khoa học - Trường ĐHNN - Huế, 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Lê Bảo Ngọc