Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN

Ẩn dụ ý niệm miền nguồn "đồ vật" trong tục ngữ tiếng Hán

Tạp chí khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa, 2021
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính)

ISSN

ẨN DỤ Ý NIỆM MIỀN “DỤNG CỤ NHÀ BẾP” TRONG TỤC NGỮ CỦA NGƯỜI VIỆT

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính)

ISBN

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả môn thực hành dịch cho lưu học sinh trung Quốc tại Khoa Việt nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt năm 2018, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính)

HOÁN DỤ Ý NIỆM TRONG TỤC NGỮ CÓ YẾU TỐ “脚 (CHÂN)” CỦA TIẾNG HÁN

Từ điển học & Bách khoa thư, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính)

汉越人体部位词俗语的概念转喻指代人的情感与意志对比

2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính), Liêu Vĩnh Dũng

ẨN DỤ Ý NIỆM TRONG TỤC NGỮ CÓ YẾU TỐ “脚 (CHÂN)” CỦA TIẾNG HÁN

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính)

从认知语言学角度看汉语俗语中的人体部位词语—“手”

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế (Đông Nam Á), Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính), Trương Thị Nhàn

"Tay" - từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ tiếng Hán từ góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận

Kỷ yếu HTKH quốc tế Đông Nam Á, Học viện Sư phạm Quảng Đông, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính), Trương Thị Nhàn

Một số ứng dụng của ngôn ngữ học chức năng hệ thống trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ

Kỷ yếu Hội thảo khu vực nghiên cứu liên ngành về ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Liêu Thị Thanh Nhàn (Chính)