Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Sắc thái văn hóa Nhật Bản qua tiểu thuyết Cố Đô của Yasunari Kawabata.

Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Nguyên Hãn (Chính), , Lê Thị Kim Oanh (Chính)

Tiếp xúc văn hóa Việt- Nhật: dấu ấn qua những tác phẩm văn chương Nhật Bản được dịch ở Việt Nam trước 1975

Tạp chí Dạy và Học Ngày Nay, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Nguyên Hãn (Chính)

Nhìn lại chặng đường giao thoa văn hóa Việt-Pháp 1862-1945

Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Nguyên Hãn