Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Endemic severe fever with thrombocytopenia syndrome, Vietnam, Emerging Infectious Diseases

Emerging Infectious Diseases, 2019
Lĩnh vực: Bệnh truyền nhiễm
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Xuân Chương (Chính)

Serological evidence of human infection with Pteropine orthoreovirus in central Vietnam

Journal of Medical Virology, 2015
Lĩnh vực: Bệnh truyền nhiễm
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Xuân Chương

0146-6615

Serological evidence of human infection with Pteropine orthoreovirus in central Vietnam

Journal of Medical Virology, 2015
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Singh Harpal; (Chính), Masami Sugamata (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Văn An, Cao Ngọc Thành, Trần Xuân Chương

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm màng não do Streptococcus suis tại Bệnh viện Trung Ương Huế năm 2011 - 2012

Tập san Y Dược học, Trường ĐH Y Dược Huế, 2012
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Chương (Chính), Phan Trung Tiến

A preliminary study of hepatitis B virus genotypes in chronic hepatitis B

Journal of Medicine and Pharmacy - Hue University of Medicine and Pharmacy., 2012
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Chương, Ngô Viết Quỳnh Trâm, Lê Văn An

Nghiên cứu các kiểu gen, dưới kiểu gen và đột biến lõi / tiền lõi của bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn tính

Tạp chí Gan Mật Việt Nam, 2012
Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Chương, K. Hayashi, Ngô Viết Quỳnh Trâm, Lê Văn An, Y. Katano, H. Goto

Nghiên cứu kiểu gen của HBV ở bệnh nhân viêm gan vi rút B mạn tính tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y Dược Huế, 2011
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Xuân Chương, Ngô Viết Quỳnh Trâm, Lê Văn An

Prevalence of hepatitis B virus subgenotypes and basal core promoters, precore variants in patients with acute hepatitis B in central Vietnam

Intervirology, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Kazuhiko Hayashi, Yoshiaki Katano, Trần Xuân Chương, Yasushi Takeda, Masatoshi Ishigami, Akihiro Itoh, Yoshiki Hirooka, Isao Nakano, Trần Văn Huy, Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Minh Diễm, Đồng Thị Hoài Ân, Phạm Hoàng Phiệt, Hidemi Goto
Liên kết: https://doi.org/10.1159/000210835