Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1359-1053

Quality of life of older adults in nursing homes in Vietnam

JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, 2021
Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Danh mục: SSCI
Tác giả: Vu Dung, Nguyen Thi Mai Lan, Vu Thu Trang, Truong Xuan Cu, Le Minh Thien, Nguyen Sy Thu, , Phung Dinh Man, Dau Minh Long, Phan Trong Ng and Le Minh Nguyet

1859-2920

Quản lý công tác chủ nhiệm lớp ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vân Canh,tỉnh Bình Định

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Ngọc Bích (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Bình Định

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hoà (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường Trung học cơ sở huyện Phù Mỹ,tỉnh Bình Định

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phùng Đình Mẫn, Bùi Thị Minh Nguyệt

2354-0753

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Quang Tuấn (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Quản lý hoạt động kiểm tra đanh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trịnh Văn Siêm (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Xuân Thành (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Bùi Xuân Ngọc (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: La Duy Luận (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Quản lý đội ngũ GVCN lớp ở các trường THCS TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Văn Lành (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường tiểu học quận 12, TP. HCM

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Thị Kim Ngân (Chính), Phùng Đình Mẫn

1859-2920

Quản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ tại các trường mầm non ở quận 11, TP. HCM

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phùng Đình Mẫn (Chính), Lê Phương Quyên