Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đặc điểm kết cấu truyện văn xuôi của Phan Bội Châu

Nghiên cứu văn học(Viện Văn học), 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

chủ đề lịch sử-dân tộc trong sáng tác của Phan Bội Châu

Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục, Kỉ yếu hội thảo khoa học Quốc gia,NXB. Đại học Huế., 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Hình tượng nhân vật người kể chuyện trong truyện của Phan Bội Châu

Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường ĐHSP Huế., 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Dấu ấn văn hóa Tày qua tập tản văn Tháng giêng một vòng dao quắm của Y Phương

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, ĐHSP Huế, 2011
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Không gian nghệ thuật trong thơ Á Nam-Trần Tuấn Khải

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, DHSP Huế, 2011
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Một số vấn đề cần bàn thêm về chương trình văn học Việt nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến 1945

Kỉ yếu hội thảo khoa học, ĐHSP HUế, 2005
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Thể tài thơ Phan Bội Châu sau 1925

Thông báo khoa học, ĐHSP Huế, 2003
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Một bài thơ hay của Thanh Hải

Kỉ yếu hội thảo khoa học Văn học Thừa Thiên Huế, ĐHSP Huế, 2003
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Nên tiếp cận bài thơ Thề non nước của Tản Đà theo hướng nào?

Kỉ yếu hội thảo khoa học, Đại học Huế, 2002
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Sự phát triển của ngôn ngữ nghệ thuật văn xuôi từ cuối thế kỉ XIX đến 1945

Kỉ yếu hội thảo khoa học Văn hóa Việt Nam thời Nguyễn, ĐHSP Huế, 2000
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)

Sự hình thành và phát triển của văn xuôi từ đầu thế kỉ XX đến 1945

Tập san Khoa học trường Đại học Sư phạm Huế., 1999
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa

Phan Bội Châu niên biểu và văn xuôi tự sự Việt nam đầu thế kỉ XX

Kỉ yếu hội thảo Khoa học, Thừa Thiên Huế, 1997
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đức Khoa (Chính)