Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1584-9244

ADDITIONAL VALUE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE EVALUATION OF VASCULAR CHARACTERISTICS OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA

Archives of the Balkan Medical Union, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Châu Thị Hoàng Anh, Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Minh Tuấn, Lê Trọng Khoan, Nguyễn Thanh Thảo, Đặng Quang Hùng, Lê Hoàng Huy
Liên kết: https://doi.org/10.31688/ABMU.2023.58.4.01

2636-0004

Off-label plug-assisted retrograde transvenous obliteration of a giant gastrorenal shunt: A report of two cases

International Journal of Gastrointestinal Intervention, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Lê Minh Tuấn, Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Minh Tuấn, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Trương Xuân Long, Trần Văn Huy
Liên kết: https://doi.org/10.18528/ijgii230024

1859-3836

Nghiên cứu giá trị của siêu âm trong chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới

Tạp chí Y Dược học, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Trọng Khoan, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Bảo (Chính)

1859-3895

ĐẶT SONDE JJ NIỆU QUẢN XUÔI DÒNG QUA DA: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Tạp chí Y học lâm sàng, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Bảo

1859-3836

Ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn tiến triển: liệu có thể chỉ định điều trị tại chỗ?

Tạp chí Y Dược học, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Châu Thị Hoàng Anh

2636-0004

CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI

Điện quang và Y học hạt nhân, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.55046/vjrnm.52.958.2023

1859-3895

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH TĨNH MẠCH TRONG CHẨN ĐOÁN HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI

Tạp chí Y học lâm sàng, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân, Lê Trọng Khoan, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Bảo (Chính)

1859-1868

SINH THIẾT MẠC NỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Tạp chí Y học Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Võ Quốc Huy, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh

1859-1868

SINH THIẾT MÀNG HOẠT DỊCH DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU

Tạp chí Y học Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Châu Thị Hoàng Anh, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh

1859-3895

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SINH THIẾT LÕI TỔN THƯƠNG TỤY QUA DA DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

Tạp chí Y học lâm sàng, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Bỉnh (Chính), Ngô Đắc Hồng Ân, Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh

1930-0433

Multiple system atrophy-cerebellar: A case report and literature review

Radiology Case Reports, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân (Chính), Nguyễn Duy Duẫn, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Trọng Bỉnh
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.radcr.2022.12.046

1930-0433

Complicated breast augmentation via self-injection of ultrasound gel and shoe glue: A case report

Radiology Case Reports, 2023
Lĩnh vực: Y học hạt nhân và phóng xạ; chụp ảnh y học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Ngô Đắc Hồng Ân (Chính), Nguyễn Thảo Vân (Chính), Nguyễn Thanh Thảo, Lê Trọng Bỉnh, Lê Hồng Phúc, Hoàng Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.radcr.2022.11.055