Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0114-5916

Tools for assessing potential significance of pharmacist interventions: A systemactic review

Drug Safety, 2016
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Thị Hà (Chính), Charpiat Bruno, Catoire Claire, Juste Michel
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1007/s40264-015-0370-0

1551-7411

Physicians and community pharmacistscollaboration in primary care: A review of specific models

Research in Social and Administrative Pharmacy, 2015
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bardet Jean-Didier (Chính), Võ Thị Hà, Bedouch Pierrick, Allenet Benoit

1551-7411

Physicians and community pharmacistscollaboration in primary care: A review of specific models

Research in Social and Administrative Pharmacy, 2015
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Bardet Jean-Didier , Bedouch Pierrick, Allenet Benoit, Võ Thị Hà

0002-9459

Pharmacy Education in Vietnam

American Journal of Pharmaceutical Education, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Võ Thị Hà, Pierrick Bedouch, Nguyễn Thị Hoài, Nguyen Thi Lien Huong, Hoang Thi Kim Huyen
Liên kết: https://dx.doi.org/10.5688%2Fajpe776114

Phân tích quá trình xử trí THA trên bệnh nhân NMN cấp tại BV TW Huế

2011
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Hà (Chính), Hoàng Khánh, Hoàng Thị Kim Huyền

Sử dụng thuốc chống đông – chống ngưng tập tiểu cầu trên bệnh nhân NMN cấp

2011
Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Thị Hà (Chính), Hoàng Khánh, Hoàng Thị Kim Huyền