Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Chiến tranh như đâu đó hình bóng người phụ nữ ta yêu : đọc Proust và Bảo Ninh (Fanny Daubigny)

Tạp chí Sông Hương - Huế, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Quang (Chính)

Hội Đô thành Hiếu cổ (AAVH) tại Kinh thành Huế (Kỷ niệm 100 năm)

Tạp chí Văn hóa học, 2015
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Quang (Chính)

Tham chiếu lý thuyết thích ứng văn hóa cho vấn đề di dân tái định cư thủy điện miền Trung

Tạp chí Văn hóa học - Hà Nội, 2014
Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đình Hằng (Chính), Lê Đức Quang

Du hành và văn hành vào thế kỷ 18 - Michel Bideaux

Tạp chí Nhà Văn - Hà Nội, 2013
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Quang (Chính)

Môn Đất nước học trong lớp học ngoại ngữ : về ba thập niên giảng dạy tại Đại học Huế

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia tại Đại học Ngoại ngữ Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Quang (Chính)

Quan niệm biến thiên về dịch thuật,quan niệm động về diễn ngôn

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia nghiên cứu về Diễn ngôn tại Đà Nẵng, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Quang (Chính)

Những kẻ xa lạ kỳ lạ - Linda Lê

Tạp chí Sông Hương - Huế, 2010
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Quang (Chính)

De l’insoutenable légèreté de l’être traducteur

Crefap, Dalat , 2009
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Quang

Un exercice, trois niveaux d’interprétation, deux finalités de formation,

Colloque Crefap, Danang , 2008
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đức Quang