Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Хроникер как художественное решение проблемы соборности в романах Ф.М. Достоевского 1870-х гг. //

Liên Bang Nga: tạp chí Новый филологический вестник, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Người đánh cá và con cá nhỏ của A.S.Pushkin: Nỗi đau thời đại và huyền thoại về thân phận con người.

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2011
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Tư tưởng tự sự học Nga: lịch sử và triển vọng.

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2010
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Thế giới phi lý và nỗi âu lo hy vọng trong hài kịch “Quan thanh tra” của N.Gogol .

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Thơ trữ tình Puskin trong chương trình Ngữ văn ở trường THPT Việt Nam

Tạp chí Khoa học, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Hải Phong

Mạch ngầm văn bản trong truyện ngắn và truyện vừa của A.Chekhov .

Tạp chí Khoa học, 2005
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Hải Phong