Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-3836

So sánh kết quả lâm sàng sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm bằng vạt tam giác và vạt hình phẩy

Tạp chí Y Dược học, 2022
Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hà Quốc Trung (Chính), Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trần Tấn Tài (Chính)

1661-7827 / 1660-4601

Impact of School-Based Oral Health Education on Vietnamese Adolescents: A 6-Month Study

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021
Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng, Y tế môi trường và công cộng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Nhật Vy (Chính), Trần Tấn Tài, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Liên kết: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/5/2715

1658-3612

Using mobile multimedia platforms in teaching dental diagnos

Journal of Taibah University Medical Sciences, 2020
Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2020.05.008

1053-4628

Early childhood caries and risk factors in Vietnam

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 2018
Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Masayuki Ueno, Takashi Zaitsu, Toai Nguyen, Yoko Kawaguchi
Liên kết: http://jocpd.org/doi/abs/10.17796/1053-4628-42.3.2?journalCode=jcpd

1053-4628

Caries Arresting Effect of Silver Diamine Fluoride in Vietnamese Preschool Children

Journal of Clinical Pediatric Dentistry, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Toại, Masayuki Ueno1, Takashi Zaitsu, Yoko Kawaguchi
Liên kết: https://doi.org/10.15236/ijcpd.2017.13.3.147