Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2666

PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2020
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)

1859-4794

Quy định về bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống của một số quốc gia và kinh nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT, Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)
Liên kết: https://vjst.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Tự chủ đại học – Xu thế phát triển tất yếu của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Hội thảo khoa học sinh viên cấp Trường: Sinh viên với Tự chủ đại học, 2020
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)
Liên kết: http://hul.edu.vn/can-bo-trung-tam-thuc-hanh-luat/ths-ncs-tran-cao-thanh_1646.html

Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng về phí và lãi suất khi sử dụng thẻ ngân hàng (ATM)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công đoàn Trường Đại học Luật, Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)
Liên kết: http://hul.edu.vn/can-bo-trung-tam-thuc-hanh-luat/ths-ncs-tran-cao-thanh_1646.html

Vai trò Công đoàn trong tự chủ đại học

Kỷ yếu Hội thảo Công đoàn Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)
Liên kết: http://hul.edu.vn/can-bo-trung-tam-thuc-hanh-luat/ths-ncs-tran-cao-thanh_1646.html

Trách nhiệm của chủ thể định giá tài sản góp vốn là giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Trách nhiệm dân sự và Hợp đồng: Kinh nghiệm của Việt Nam và Liên minh Châu Âu, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)
Liên kết: http://hul.edu.vn/upload/file/tn_caohoc/hoi-thao-25_6_2019-(1)-da-nen.pdf

Quyền sống của con người - Hình phạt tử hình và một số gợi mở đối với hình phạt tử hình ở Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công đoàn Trường Đại học Luật, Đại học Huế, 2019
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)
Liên kết: http://hul.edu.vn/can-bo-trung-tam-thuc-hanh-luat/ths-ncs-tran-cao-thanh_1646.html

1859-3631

Pháp luật về góp vốn bằng giá trị thương hiệu

Tạp chí Nghề luật, 2018
Lĩnh vực: Luật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)
Liên kết: http://hocvientuphap.edu.vn/tapchingheluat/Pages/cac-so-da-xuat-ban.aspx?ItemID=158

So sánh pháp luật Việt Nam với pháp luật Nhật Bản và Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu - cơ sở để giải quyết tranh chấp trong hoạt động góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu

Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “Giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại – kinh nghiệm Nhật Bản và Việt Nam” được phối hợp với Trung tâm Doshisha University Research Center for International Transactions and Law (Nhật Bản) tổ chức., 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)

Góp vốn bằng tài sản trí tuệ - Những vấn đề pháp lý đặt ra trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo Quốc tế với trường Đại học Toulouse 1 Capitole, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)

2615-9295

Góp vốn kinh doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Cao Thành (Chính)
Liên kết: https://js.vnu.edu.vn/PaM/