Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Nguyễn Phúc Trinh Thận và bài thơ làm năm Nhâm Tuất

Tập chí Văn hóa Quảng Nam, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững (Chính)

Lương ngọc danh sơn phú - xứng đáng là một hịch văn

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững (Chính)

Tư tưởng chính trị của vua Minh Mệnh trong "Minh Mệnh chính yếu"

Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc: "Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững (Chính)

Tiểu La Nguyễn Thành trong Việt nam nghĩa liệt sử

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững (Chính)

Trần Quý Cáp trong Việt Nam nghĩa liệt sử

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững (Chính)

Tài và tâm của Hà Đình Nguyễn Thuật qua một số bài tanrt văn

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững (Chính)

Phạm Lam Anh và bài thơ vịnh Khuất Nguyên

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững (Chính)

Văn hóa phương Đông trong Hồ Chí Minh

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững

Vài suy nghĩ về Luật Hồng Đức thời Lê sơ

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững

Chữ Hán tại chùa Thiên Hòa, thành phố Huế

Hội thảo khoa học Hán Nôm toàn quốc 2014, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững

Tư liệu Hán Nôm Thừa Thiên Huế

Hội thảo khoa học trường Đại học XHNV thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững

Văn hóa phương Đông trong Hồ Chí Minh

Tạp chí Văn hóa Quảng Nam, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cảnh Vững (Chính)