Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - những giọt buồn. Nhà văn

Tạp chí của Hội Nhà văn Việt Nam, 2007
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Giàn thiêu – hành trình tìm về lịch sử đầy chất nhân bản

Thông báo KH, ĐHSP Huế , 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Giàn thiêu, hành trình tìm về lịch sử đầy chất nhân bản,

Thông báo Khoa học, Trường ĐH Sư phạm, 2006
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Thế giới cỏ dại trong thơ văn Hoàng Phủ Ngọc Tường

Tạp chí Sông Hương, Huế , 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Dạy - học văn học sau 1975 ở Đại học và Trung học phổ thông - mối tương quan

Kỷ yếu Hội thảo KH Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng GVTHPT ở trường ĐHSP, ĐHSP Huế , 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Thế giới cỏ dại trong thơ văn Hoàng Phủ Ngọc Tường

Sông Hương, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Dạy - học văn học sau 1975 ở đại học và trung học phổ thông- mối tương quan

Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên THPT ở trường đại học Sư ph&???????, 2005
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Phụ nữ và đề tài chiến tranh

Tạp chí Cửa Việt Quảng Trị, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Hoàng Phủ Ngọc Tường- Thi sĩ của thiên nhiên

Tạp chí Sông Hương, Huế , 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Ký văn hoá Thừa Thiên- Huế

Kỷ yếu Hội thảo Văn học TTHuế (lần thứ 2) ĐHSP Huế. , 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Truyện Ngắn Hồng Nhu Từ Góc Nhìn Văn Hoá

Kỷ Yếu Hội Thảo Văn Học TT Huế (lần Thứ 2) ĐHSP Huế, 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Những vần thơ du lãm của Cao Bá Quát

Kỷ yếu Hội thảo Văn học TTHuế (lần thứ 2) ĐHSP Huế , 2003
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường