Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Nhà khoa học Việt nam tiêu biểu nhân 90 năm thành lập Đảng CSVN

2020
Đơn vị tặng thưởng : Văn phòng Trung ương Đảng
Nội dung giải thưởng: Nhà khoa học Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính)

Trang vàng sản phẩm Khoa học công nghệ Việt Nam

2017
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội - Tạp chí Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Tôn vinh sản phẩm nhiều người ưa thích
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính)

Cố Đô Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Chăn nuôi lợn
Tác giả: Phùng Thăng Long (Chính), Nguyễn Quang Linh

Utrecht University for Researchers

2001
Đơn vị tặng thưởng : Utrecht, The Netherlands
Nội dung giải thưởng: Role of Fatty Acids for immune systems of monogastric animals
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính)

Research Prize from International Development of Research Centre, Canada

1998
Đơn vị tặng thưởng : IDRC, Canada
Nội dung giải thưởng: Local feed resources for animals and food safety
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chính)