Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHCN 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ trưởng Bộ KHCN
Nội dung giải thưởng: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KHCN
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Huế

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Sáng tạo KHKT
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

!2 Giấy khen của GĐ ĐH Huế dành cho tác giả có bài báo công bô trên tạp chí QT uy tín từ 2017 đến 2021của Huế

2019
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Bài báo công bô trên tạp chí QT uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Giám đốc Đại học Huế

2017
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu công bố trên tap chí Quốc tế có uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Giấy khen bài báo tốt nhất công bố trên Tap chí Quốc tế có uy tín số 3/2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hội đồng biên tập Tạp chí Quốc tế Communication and Media Studies, India
Nội dung giải thưởng: Bài báo tốt nhất công bố trên Tap chí Quốc tế có uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Giải B toàn quốc về công trình Nghiên cứu, Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật

2015
Đơn vị tặng thưởng : Ban Bí thư, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Bằng khen Công trình Nghiên cứu, Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật xuất sắc
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Giám đốc Đại học Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu đạt giải thưởng Quốc gia
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Hiệu trưởng trường ĐHSP, Đại học Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Sư phạm Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình nghiên cứu công bố trên Tạp chí Quốc tế có uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Bằng khen Khuyến khich Tài năng Khoa học của Hiệu trưởng Trường ĐHSP , ĐH Huế

2014
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Sư phạm Huế, Tỉnh Thừa Thiên, thành phố Huế
Nội dung giải thưởng: Bài báo QT
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)