Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải nhì Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2009
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hiệu quả của bài thuốc tiền liệt thanh giải trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt
Tác giả: Hoàng Văn Tùng (Chính), Nguyễn Thị Tân, Lê Đình Khánh