Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Nhất - Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII - 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Văn Trung, Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giải Nhì - Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII - 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Nội dung giải thưởng: PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG WEBAPP “QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG TRONG SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG” TRONG ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Y TẾ CƠ SỞ
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Bách, Trần Mạnh Linh, Phan Thanh Luân, Võ Văn Khoa, Trần Doãn Tú

Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu - 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế (56/QĐ-LHH)
Nội dung giải thưởng: Chứng nhận Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính)

Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ (Đợt 6, 2021)

2021
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Cụm công trình "Tối ưu hóa công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế: từ nghiên cứu đến triển khai ứng dụng".
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Minh Tâm, Trương Quang Vinh, Võ Văn Đức, Trần Mạnh Linh, Hà Thị Minh Thi

Giải Nhất - Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI - 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Vai trò xét nghiệm đứt gãy DNA tinh trùng trong đánh giá khả năng sinh sản nam giới hiếm muộn
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Thị Thái Thanh, Nguyễn Văn Trung, Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X - 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: THIẾT KẾ PHÒNG SẠCH CẢI TIẾN CHO LABO HỖ TRỢ SINH SẢN TRONG ĐIỀU KIỆN NGUỒN LỰC HẠN CHẾ
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành

Giải Nhì, Giải thưởng Thành tựu 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM)
Nội dung giải thưởng: Các đặc điểm kiểu hình, nội tiết và chuyển hoá ở phụ nữ Việt Nam vô sinh có Hội chứng buồng trứng đa nang
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), và nhiều tác giả

Giải thưởng Cố Đô về Khoa học và Công nghệ - lần thứ III, năm 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế (QĐ 918/QĐ-UBND)
Nội dung giải thưởng: Cụm công trình Nghiên cứu sức khoẻ sinh sản của phụ nữ
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Lê Minh Tâm, và nhiều tác giả

Giải ba - Giải thưởng thành tựu 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM)
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu giá trị ngưỡng FSH và thể tích tinh hoàn trong dự báo kết quả phẫu thuật trích tinh trùng ở các trường hợp vô tinh
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), và nhiều tác giả

Giải Nhì, Giải thưởng Thành tựu 2014

2014
Đơn vị tặng thưởng : Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM (HOSREM)
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp HyCoSy cải tiến trong đánh giá tử cung - vòi tử cung ở các trường hợp vô sinh
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Cao Ngọc Thành