Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI - năm 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Bùi Quang Thành (Chính), Trần Thái Hòa