Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chính), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi