Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Bằng Khen Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam: Tác phẩm Lý luận phê bình xuất sắc năm 2016

2017
Đơn vị tặng thưởng :
Nội dung giải thưởng: Công trình Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại, Nxb Phụ nữ, 2016
Tác giả: Trần Thị Sâm

Giải thưởng Quỹ Phùng Quán

2017
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại, Nxb Phụ nữ, 2016
Tác giả: Trần Thị Sâm

Giải thưởng Liên Hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng :
Nội dung giải thưởng: Nữ quyền luận ở Pháp và tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại, Nxb Phụ nữ, 2016
Tác giả: Trần Thị Sâm

Sáng tạo khoa học và công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2016
Đơn vị tặng thưởng : Huế
Nội dung giải thưởng: Tính chất tự thuật trong tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại - nhìn từ lý thuyết nữ quyền
Tác giả: Trần Thị Sâm

Giải nhì Cuộc thi Sự hy sinh thầm lặng do báo Sức khỏe & Đời sống và Bộ Y tế tổ chức năm 2013

2013
Đơn vị tặng thưởng :
Nội dung giải thưởng: Phóng sự Tiếng gọi của những trái tim khát khao (Ca ghép tim đầu tiên ở Việt Nam)
Tác giả: Trần Thị Sâm

Giải báo chí tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V

2012
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng: số 1044/QĐ-UBND
Nội dung giải thưởng: Phim tư liệu Người của những trái tim (về lĩnh vực Y học)
Tác giả: Trần Thị Sâm

Giải thưởng Tác phẩm phê bình xuất sắc năm 2003 của Liên hiệp Hội Văn học - nghệ thuật Thừa Thiên Huế

2002
Đơn vị tặng thưởng :
Nội dung giải thưởng: Công trình: Tiếng nói thơ ca, Nxb Văn học, Hà Nội, 2002
Tác giả: Trần Thị Sâm