Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải B
Tác giả: Lê Thị Kim Anh (Chính), Võ Văn Quốc Bảo, Hoàng Hữu Tình, Võ Quang Nhã