Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, Hà Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Phước Vinh

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Ngô Thị Minh Châu (Chính), Tôn Nữ Phương Anh (Chính), Đỗ Thị Bích Thảo, Hà Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Phước Vinh