Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Nhì

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ GD&ĐT
Nội dung giải thưởng: Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
Tác giả: Hồ Việt Đức (Chính)

Giải Nhất

2016
Đơn vị tặng thưởng : BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Hội nghị Khoa học tuổi trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng Y Dược lần thứ 18
Tác giả: Hồ Việt Đức

Giải Ba

2014
Đơn vị tặng thưởng : Học viện quân y
Nội dung giải thưởng: Hội nghị Khoa học tuổi trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng Y Dược lần thứ 17
Tác giả: Hồ Việt Đức (Chính)